Rujána a Bodden

Ostrov Rujána je znám pod mnohými synonymy. Tonejznámější je „Riviera severu“. Nekonečné pláže,lázně s architekturou z konce devatenáctého stoletíjsou jen jednou z tváří ostrova. Druhou tváříjsou vodní zákoutí, zvaná Bodden, poskytující rozmanitémožnosti k poznávání klidu přírody z palubyvaší lodi. Romantické mělčiny, drobné rybářskéosady s přístavy, nabízející pohostinství, ostrůvky,přírodní parky a v neposlední řadě hansovní města.

 

Zde se najde pro každého příležitost k tomu, aby siužil cestování na vlastní lodi. Stačí navštívit našidobře vybavenou základnu v centru města Stralsund.Jednosměrná plavba do Hafendorf Müritz jetaky možná.

Jednosměrné plavby: možné i v opačném směru dny délka plavební
komory
PLV/ PLP Stralsund - Marienwerder 7-10 323 km  2
PLV/ PLP Stralsund - Zeuthen (Havel)  10-14 399 km 8
Zpátčni: 
PLP Stralsund, Jasmunder Bodden 3 56 km 0
PLP Stralsund, Ribnitz-Damgarten 3 75 km 0
PLV = Potřeba licence pro vedení plavidla ve vnitrozemí*
PLP = Potřeba licence pro vedeníplavidla po pobřeží*
*Vice informací na straně 2