Aquino 1190 (5+2 osoby)

Délka: 11,90 m

Šíøka: 3,90 m

Výtlak: 0,75 m

.
Zadní kajuta na Aquino 1190

Popis

Aquino 1190 je elegantní cruiser, který i přesto, že je asymetricky uspořádán, tak nabízí veškerý komfort a pohodlí a je luxusně vybaven, salon a místo pro øidièe uprostøed lodì, kuchyòka, Bimini (solární plavba), přípojka na el. proud, nádrž na pitnou vodu 1.000 litrù, odpadová nádrž 1.200 litrù*. Se šrouby na přídi a na zádi a aerodynamickou podvodní konstrukcí se s těmito loďmi snadno manévruje. Aquino 1190 má navíc venkovní sprchu. Při plavbě je možné používat Wi-Fi.

 

Kajuty

Dvì kajuty s jedno- nebo dvou- lùžkovou úpravou, dvì koupelny.

 

* pouze v Nìmecku.

        
 
Koupelna
Kajuta na lodi Aquino 1190