Haines 1070 (4+2 lùžka)

Délka: 10,70 m

Šíøka: 3,75 m

Výtlak: 0,85 m

Bimini na lodi Haines 1070
Zadní kajuta na Haines 1070

Popis

Moderní hausbot vyrobený ze skleněných vláken z recyklovaných plastů. Ideální pro dva páry nebo rodinu, salon a místo pro øidièe uprostøed lodì, kuchyòka, Bimini (solární plavba), boèní lodní šroub, přípojka na el. proud, nádrž na pitnou vodu 400 litrù, odpadová nádrž 700 litrù*. Haines 1070 má navíc venkovní sprchu.

 

Kajuty

Dvì kajuty s jedno- nebo dvou- lùžkovou úpravou, dvì koupelny.

 

* pouze v Nìmecku.