Kormoran 1500 (10+2 lùžka)

délka: 14,98 m

šíøka: 4,37 m

výtlak: 0,75 m

Náš oblíbený Kormoran 1500

Popis

Moderní loï v tradièním stylu, ideální pro ètyøi páry nebo nìkolik rodin, dvì lednice, salon a sedadlo øidièe uprostøed èlunu, boèní lodní šroub, Bimini (solární plavba)*, přípojka na el. proud, nádrž na pitnou vodu 1400 litrù, odpadová nádrž 1800 litrù*, nádrž na palivo 530 litrù. Kormoran 1500 má navíc ještì jeden sprchovací prostor s venkovní sprchou.

Kajuty

4 kajuty s jedno- nebo dvou-lùžkovou úpravou, 4 koupelny.

 

*pouze v Nìmecku